REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Naše studio nabízí rekvalifikační kurzy, akreditované MŠMT, v těchto oblastech:

 • Trvalé líčení – permanentní make-up
 • Odborník na permanentní make-up (NSK: 69-032-M)
 • Holičské a kadeřnické práce
 • Kosmetické služby
 • Kosmetička (NSK: 69-030-M)
 • Manikúra a pedikúra vč. nehtové modeláže
 • Manikérka a nehtová designérka (NSK: 69-024-H)
 • Pedikérka a nehtová designérka (NSK: 69-025-H)
 • Vizážistika a barvové poradenství
 • Vizážistka (NSK: 69-035-M)
 • Tetování
 • Tatér (NSK: 69-034-M)

Od března 2016 nabízíme též rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT dle standardů profesní kvalifikace státem garantované Národní soustavy kvalifikací! Absolvent těchto kurzů získá nejvyšší možný stupeň kvalifikace pro vybranou oblast v souladu s legislativou Evropské unie, což výrazně zvýší jeho hodnotu na pracovním trhu, neboť závěrečná zkouška je maturitní úrovně. Vzdělání na této úrovni se prokazuje získaným „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ a „Osvědčením o profesní kvalifikaci“. Osvědčení o získané profesní kvalifikaci je známkou kvality uchazečů a je platné v celé Evropské unii.

Vedoucí školitelkou je Mgr. Iva Kratochvílová, která byla v září 2015 jmenována MZ ČR autorizovanou osobou pro rekvalifikační vzdělávání a která je garantem profesionality výuky.

Výuka je výhradně individuální, takže každá klientka má školitele pouze pro sebe po celou dobu kurzu. V příslušných kurzech se dozvíte nejen teoretické a praktické vědomosti, ale informace důležité k podnikání v těchto oborech.

Všechny tyto rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT. To mimo jiné znamená, že jsou naše kurzy uznávány Úřady práce ČR. Jsou zakončené zkouškou a vydáním osvědčení, jež Vás opravňuje k výkonu zvoleného povolání. U některých kurzů je třeba si zařídit modely.

Ceny rekvalifikačních kurzů a podrobnější informace vám rádi sdělíme v našem studiu.

Obchodní podmínky ke stažení zde:

Obchodní podmínky studio Alexo s.r.o
Obchodní podmínky CLINIC & BEAUTY studio s.r.o

GDPR OPATŘENÍ